ประเภทของการถมดิน

การถมดินนั้น มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ การถมแบบอัด และ การถมแบบไม่อัด ซึ่งการถมทั้งสองแบบนี้ จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งวิธีการถม ประโยชน์ และข้อเสีย การถมดินแบบอัดและไม่อัดนั้น จะมีความแตกต่างกันอย่างไร?

การถมดินแบบอัด

การถมดินแบบอัด เป็นการถมดินที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะจะต้องถมและอัดไปทีละขั้นตอน เพื่อให้ดินมีความแข็งตัวมากที่สุด ซึ่งการถมแบบนี้ มักจะไม่ทำให้ดินยุบตัวเมื่อถมเสร็จแล้ว เหมือนกับการถมดินแบบไม่อัด จึงเหมาะที่จะใช้ในการสร้างบ้านแบบฐานรากแผ่มากมากที่สุด แต่การถมดินแบบอัดก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

                ข้อดี

  1. พื้นดินแข็ง ไม่ทรุดตัวหลังจากถมเสร็จ ทำให้สามารถสร้างบ้านที่เป็นแบบฐานรากแผ่หรือตึกอาคารต่างๆที่มีน้ำหนักของตัวอาคารมากๆได้ทันที
  2. ไม่เสียเวลา โดยปกติแล้ว การถมดินเพื่อสร้างบ้านจะต้องรอให้ดินแข็งตัวก่อนเป็นเวลานานถึงจะสร้างบ้านได้ จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการรอเป็นอย่างมาก

                ข้อเสีย

  1. ราคาแพง เนื่องจากการถมดินแบบอัดนั้นจะต้องใช้เวลานานและมีขั้นตอนในการทำที่ยุ่งยาก จึงทำให้การถมดินแบบนี้มีราคาที่สูงมากด้วย

การถมดินแบบไม่อัด

การถมดินแบบไม่อัด เป็นการถมแบบทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นิยมกัน เพราะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และยังมีความรวดเร็วกว่าการถมดินแบบอัดอีกด้วย เพียงแต่ว่าการถมดินแบบนี้ ดินที่นำมาถมนั้นยังเป็นโพรงอยู่ จึงเกิดการทรุดตัวได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆได้ทันทีหลังจากถมดินเสร็จใหม่ๆ แต่ถ้าหากต้องการสร้างบ้านด่วนจริงๆก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นบ้านแบบตอกเสาเข็มเท่านั้น การถมดินแบบไม่อัดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกับการถมดินแบบอัด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                ข้อดี

  1. ราคาถูก เนื่องจากการถมดินแบบไม่อัดนี้ ใช้เวลาไม่นาน และไม่ยุ่งยาก โดยจะขนดินมาถมจนได้ตามระดับที่ต้องการก่อน แล้วจึงค่อยอัดทีเดียว จึงทำให้การถมดินแบบนี้มีราคาที่ถูกกว่าการถมดินแบบอัดมาก

                ข้อเสีย

  1. ดินเกิดการยุบตัว การถมดินแบบนี้ดินมักจะยุบตัวลงหลังจากที่ถมเสร็จแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งหากมีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนก่อนแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อบ้านเรือนได้
  2. ต้องใช้เวลานานกว่าดินจะแข็ง การถมดินแบบนี้ กว่าดินจะแข็งตัวก็ต้องรอนานหน่อย ซึ่งดินจะมีการยุบตัวก่อนครั้งหนึ่งแล้วดินจึงจะค่อยๆแข็งตัว

ข้อแนะนำ

การถมดินทั้ง 2 แบบต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นเราจึงขอแนะนำว่า

  • หากคุณไม่รีบร้อนที่จะปลูกสร้างบ้านหรือาคารต่างๆ ก็ควรเลือกวิธีถมดินแบบไม่อัด เพราะจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียว
  • หากคุณต้องการที่จะสร้างบ้านหรือสร้างอาคารอย่างเร่งด่วน ก็ควรเลือกวิธีถมดินแบบอัด ถึงแม้จะมีราคาที่แพงหน่อย แต่คุณก็สามารถสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆได้ทันที โดยไม่มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน
 
 
 
 
Copyright 2015 © บริษัท ชลธีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด | Thomtee.com
2 รามอินทรา 127 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 | 081 409 3179, 090 665 9488, 02-914 5577
( ฝ่ายวิศวกรรม ) | อีเมล : info@thomtee.com
สถิติผู้เยี่ยมชม